نامه درخواست قرار تأمین خواسته مهریه

خواهان:……………….

خوانده:……………….

وکیل یا نماینده قانونی:……………….

تعیین خواسته و بهای آن: صدور قرار تأمین خواسته مهریه به میزان……………. ریال

دلایل و منضمات درخواست: کپی مصدق عقدنامه

ریاست محترم مجتمع قضایی «نام شهرستان محل اقامت خوانده»

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

اینجانبه با خوانده به موجب عقدنامه شماره…… مورخ / / ثبت شده در دفترخانه «شماره و نام شهرستان» عقد ازدواج دائم منعقد کرده‌ایم. نظر به اینکه مهریه مقرر در عقدنامه مذکور به میزان…… ریال کلاً برذمه زوج و عندالمطالبه می‌باشد فلذا با تقدیم این دادخواست به استناد ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور قرار تأمین مهریه مورد استدعاست. نظر به در معرض تضییع بودن مهریه اجرای قرار قبل از ابلاغ به تجویز ماده ۱۱۷ قانون مذکور مورد تقاضاست. درخواست ماهیتی متعاقباً در مهلت ده روز تقدیم خواهد گردید.
محل امضاء- مهر- انگشت

مدارک لازم: کپی مصدق عقدنامه

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *