نامه درخواست اعتراض به قرار تأمین خواسته

خواهان:…………………………………….

خوانده:……………………………………..

وکیل یا نماینده قانونی:…………………………………………

تعیین خواسته و بهای آن: اعتراض به قرار تأمین خواسته به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلایل و منضمات درخواست: کپی مصدق فاکتورهای ضمیمه پرونده و عندالاقتضاء شهادت شهود

ریاست محترم شماره‌ی……… شورای حل اختلاف «نام شهرستان محل صدور قرار تأمین خواست»

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

به دنبال صدور قرار تأمین خواسته از سوی شعبه…… دادگاه «نام شهرستان» با تصور اشتباهی، تعلق اموال مربوط به اینجانب به خوانده‌ی پرونده قرار تأمین بنام آقای/خانم…… متأسفانه اموال اینجانب طی صورتمجلس تنظیمی مورخ / / در توقیف دادگاه قرار گرفته است. نظر به اینکه به استناد کپی مصدق مدارک و فاکتورهای ضمیمه تقدیمی، مالکیت من نسبت به اموال یاد شده قطعی است فلذا رسیدگی به اعتراض حقیر و رفع توقیف از اموال مذکور به استناد ماده ۱۱۶ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مورد استدعاست عندالاقتضاء به شهادت شهود و مطلعین نیز استناد می‌نماید.
محل امضاء- مهر- انگشت

مدارک مورد نیاز:

۱- کپی مصدق فاکتورهای ضمیمه‌ی پرونده

باید نصاب بیست میلیون ریال در روستا و پنجاه میلیون ریال در شهر رعایت شود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *