نامه درخواست قرار تأمین خواسته عمومی

خواهان:……………….

خوانده:……………….

وکیل یا نماینده قانونی:……………….

تعیین خواسته و بهای آن: قرار تأمین خواسته به میزان…… ریال

دلایل و منضمات درخواست: کپی مصدق کلیه مدارک و مستندات

ریاست محترم شماره‌ی……. شورای حل اختلاف «نام شهرستان محل اقامت خوانده»

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

اینجانب به موجب مستندات و مدارک ضمیمه‌ی دادخواست مبلغ…… ریال از خوانده/خواندگان طلبکار می‌باشم. نظر به اینکه خوانده/خواندگان با وصف مراجعات مکرر از پرداخت مطالبات اینجانب خودداری می‌نماید فلذا به استناد این درخواست صدور قرار تأمین خواسته از اموال خوانده/خواندگان تا زمان صدور حکم به استناد ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مورد استدعاست. درخواست ماهیتی متعاقباً در مهلت ده روز تقدیم خواهد گردید.
محل امضاء- مهر- انگشت

مدارک لازم:

کپی مصدق مدارک

باید نصاب بیست میلیون ریال در روستا و پنجاه میلیون ریال در شهر رعایت شود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *