نامه درخواست خلع ید (از شورای حل اختلاف)

خواهان:……………….

خوانده:……………….

وکیل یا نماینده قانونی:……………….

تعیین خواسته و بهای آن: خلع ید مقوم به…… ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلایل و منضمات درخواست: کپی مصدق مالکیت، معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری

ریاست محترم شورای حل اختلاف «نام شهرستان محل وقوع ملک»

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

به موجب سند مالکیت شماره…… دانگ پلاک ثبتی…… فرعی از…… اصلی واقع در…… متعلق به اینجانب می‌باشد نظر به اینکه خوانده/خواندگان بدون اذن و اجازه اینجانب پلاک ثبتی مذکور را در تصرف غاصبانه خود گرفته و با وصف مراجعات مکرر از رفع تصرفات عدوانی خود و تحویل آن به اینجانب امتناع می‌نماید فلذا با تقدیم این دادخواست مستندات به ماده ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی صدور حکم به خلع ید غاصبانه خوانده/خواندگان جزء پلاک ثبتی فوق‌الذکر به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست.

عندالاقتضا برای اثبات ادعای خود به معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری استناد می‌نماید.
محل امضاء- مهر- انگشت

مدارک لازم:

کپی مصدق: مالکیت، معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناسی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *