نامه استشهادیه مخصوص گواهی انحصار وراثت

مخصوص گواهی انحصار وراثت

ماده ۹ قانون انحصار وراثت: «هرگاه معلوم شود که مستدعی تصدیق با علم به عدم وراثت خود، تحصیل تصدیق وراثت نموده یا با علم به وجود وارثی غیر از خود تحصیل تصدیق برخلاف حقیقت کرده است کلاهبردار محسوب و علاوه بر ادای خسارت به‌مجازاتی که به‌موجب قانون برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد.»

به گواهی می‌طلبم خانم‌ها و آقایانی را که آگاه هستند شادروان…………. در تاریخ………… در شهر…………… آخرین محل اقامت دائمی خود درگذشته است و هنگام فوت:

الف: (تعداد………. برادر/ برادر زاده) داشته/ نداشته به نام………………

ب: (تعداد………… خواهر/ خواهرزاده) داشته/ نداشته به نام………………

پ: (تعداد………… همسر – دائمی) داشته/ نداشته به نام………………

ت: (تعداد………… جده/ جد پدری) داشته/ نداشته به نام………………

ث: (تعداد………… جده/ جد مادری) داشته/ نداشته به نام………………

و وراث دیگری غیر از افراد نامبرده بالا ندارد و در موقع فوت مذهب متوفی………… بوده و دارایی او کمتر/ بیشتر از مبلغ یک میلیون تومان بوده است تا اطلاعات خود را در این برگ بنویسند.

امضاء متقاضی

۱- گواه اول: اینجانب نام……….. نام خانوادگی…………. شغل…………. سن………… شماره شناسنامه…………… صادره…………. فرزند…………… که با خانواده (نام متوفی)………….. از نزدیک آشنا هستم ولی رابطه خویشاوندی با درگذشته و بازماندگان او ندارم و فاقد محکومیت کیفری می‌باشم، خداوند متعال را درنظر گرفته سوگند یاد می‌کنیم که جز به راستی چیزی نگویم و با علم به مقررات و مجازات گواهی دروغ و التزام به راستگویی مراتب بالا را کلاً گواهی می‌کنم.

امضاء گواه

صحت امضای……………… که با علامت………….. مشخص شده‌است مورد گواهی است. دفترخانه شماره……………

٢- گواه اول: اینجانب نام……….. نام خانوادگی…………. شغل…………. سن………… شماره شناسنامه…………… صادره…………. فرزند…………… که با خانواده (نام متوفی)………….. از نزدیک آشنا هستم ولی رابطه خویشاوندی با درگذشته و بازماندگان او ندارم و فاقد محکومیت کیفری می‌باشم، خداوند متعال را درنظر گرفته سوگند یاد می‌کنیم که جز به راستی چیزی نگویم و با علم به مقررات و مجازات گواهی دروغ و التزام به راستگویی مراتب بالا را کلاً گواهی می‌کنم.

امضاء گواه

صحت امضای……………… که با علامت………….. مشخص شده‌است مورد گواهی است. دفترخانه شماره……………

٣- گواه اول: اینجانب نام……….. نام خانوادگی…………. شغل…………. سن………… شماره شناسنامه…………… صادره…………. فرزند…………… که با خانواده (نام متوفی)………….. از نزدیک آشنا هستم ولی رابطه خویشاوندی با درگذشته و بازماندگان او ندارم و فاقد محکومیت کیفری می‌باشم، خداوند متعال را درنظر گرفته سوگند یاد می‌کنیم که جز به راستی چیزی نگویم و با علم به مقررات و مجازات گواهی دروغ و التزام به راستگویی مراتب بالا را کلاً گواهی می‌کنم.

امضاء گواه

صحت امضای……………… که با علامت………….. مشخص شده‌است مورد گواهی است. دفترخانه شماره……………

توجّه: سردفتر اسناد رسمی قبل از امضای شهود، مندرجات هر دو صفحه استشهادیه را برای گواه قرائت خواهد کرد این ورقه بدون قلم خوردگی باید تنظیم شود و کلیه جاهای خالی خطوط باید پر شود.

آخرین ورودی ها

  • نمونه استشهادیه درمورد انحصار وراثت
  • استشهادیه مخصوص انح
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *