نامه دادخواست ابطال وکالت‌نامه با دستور موقت

خواهان:…………………………………………………..

خوانده:……………………………………………………

وکیل یا نماینده قانونی:……………………….

تعیین خواسته و بهای آن: ابطال وکالت‌نامه شماره………. دفترخانه «شماره و نام شهرستان» و صدور دستور موقت

دلایل و منضمات دادخواست: کپی مصدق: ۱- وکالت‌نامه شماره…….. دفترخانه «شماره و نام شهرستان» ۲- شهادت شهود ۳- مدرک مورد نیاز دیگر

ریاست محترم وکالت‌نامه«نام شهرستان اقامتگاه خوانده»

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

اینجانب با تنظیم وکالت‌نامه فوق‌الاشعار به خوانده/ خواندگان در جهت اجاره منزل مسکونی خود واقع در پلاک ثبتی شماره……./…… بخش «شماره و نام شهرستان» وکالت بلاعزل اعطاء نموده‌ام نظر به اینکه خوانده/ خواندگان با تنظیم مبایعه نامه‌ای از حدود اختیارات وکالتی اعطایی تجاوز کرده و درصدد ایراد خسارت به اینجانب با تنظیم مبایعه مذکور در فوق از حدود اختیارات وکالتی اعطایی تجاوز کرده و درصدد ایراد خسارت به اینجانب با تنظیم سند رسمی بیع هستند فلذا صدور حکم به ابطال وکالت‌نامه شماره………….. دفترخانه «شماره و نام شهرستان» به استناد مواد ۲۴۷ و ۶۶۳ قانون مدنی به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست. ضمناً نظر به اینکه بیم ورود خسارت بیشتر در صورت استفاده از وکالت‌نامه مذکور وجود دارد بدواً صدور دستور موقت و اجرای فوری آن مستنداًٌ به مواد ۳۱۰ و ۳۱۸ و ۳۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب در امور مدنی تقاضا می‌گردد.

محل امضاء – مهر – انگشت

مدارک لازم: ۱- تصویر مصدق وکالت‌نامه شماره…. ۲- شهادت شهود ۳- مدارک لازم دیگر

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *