نامه اصلاح سند مالکیت ملکی

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

خواهان:……………………..

خوانده: ١- اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان…………. ٢- فروشنده…………………

وکیل یا نماینده قانونی:………………………………..

تعیین خواسته و بهای آن: اصلاح سند مالکیت پلاک………………….. ثبتی واقع در………………. مقوم به………… ریال

دلائل و منضمات دادخواست: تصویر مصدق سند مالکیت، تصویر مصدق صورت‌جلسه تفکیکی به شماره………….. تصویر مصدق مبایعه‌نامه مورخه……………..

ریاست محترم مجتمع قضایی«نام شهرستان محل وقوع مال غیرمنقول»

احتراماً، اینجانب به‌موجب مبایعه‌نامه مورخه………………. با توجّه به صورت‌جلسه تفکیکی شماره……………… شش‌دانگ یک باب آپارتمان مسکونی پلاک………….. فرعی از………………… اصلی را از آقای……………. خریداری نموده و متصرف می‌باشم پس از ملاحظه اصل سند مالکیت متوجّه شدم متراژ قید شده در صورت‌جلسه تفکیکی مغایر مندرجات سند مالکیت می‌باشد. بدین مضمون که متراژ سند مالکیت…………….. متر و متراژ صورت‌جلسه تفکیکی……………….. متر قید شده است. لذا از محضر محترم دادگاه تقاضای صدور حکم مبنی بر اصلاح سند مالکیت بر اساس مندرجات صورت‌جلسه تفکیکی و اعلام مراتب به اداره ثبت اسناد و املاک جهت اصلاح سند مالکیت را دارم.

با احترام…………………

محل امضا- مهر- انگشت

مدارک مورد نیاز: ١- اصل و تصور مصدق سند مالکیت. ۲- فتوکپی مصدق صورت مجلس تفکیکی شماره…………. ۳- اصل و فتوکپی مصدق مبایعه‌نامه مورخه…………..

توجّه: دادخواست باید به دادگاه عمومی محل وقوع ملک مستنداً به ماده ۱۲ قانون آئین‌دادرسی مدنی تقدیم گردد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *