نامه ابطال صلح‌نامه

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

خواهان:……………………..

خوانده:……………………….

وکیل یا نماینده قانونی:………………………………..

تعیین خواسته و بهای آن: ابطال صلح‌نامه مورخه……………… مقوم به………………ریال

دلائل و منضمات دادخواست: تصویر مصدق صلح‌نامه مورخه…………………..

ریاست محترم مجتمع قضایی«نام شهرستان اقامتگاه خوانده»

احتراماً، اینجانب به موجب صلح‌نامه مورخ……………………. یک قطعه زمینی به مساحت………………….. متر واقع…………………… با شماره ثبتی………………. مجزا شدن از پلاک……………… را در قبال انجام ………… از سوی خوانده به وی صلح نموده‌ام. نظر به اینکه متصالح به توافقات فیمابین عمل ننموده است از محضر محترم دادگاه تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال صلح‌نامه فوق‌الذکر را دارم.

با تقدیم احترام………….

محل امضا- مهر- انگشت

مدارک مورد نیاز: ١- اصل و تصور مصدق صلح‌نامه. ٢- اصل و تصویر سند مالکیت زمین مورد مصالحه.

توجّه: دادخواست مذکور به مرجع قضایی محل اقامتگاه خوانده تقدیم می‌شود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *