نوشته‌ها

زائرسرای جوادالائمه

نام زائرسرا جوادالائمه
تلفن ۳۲۲۱۴۰۰۸
آدرس خیابان آیت اله بهجت

زائرسرای پشتیبانی ونوسازی هلیکوپترهای ایران[۲خط]

نام زائرسرا پشتیبانی ونوسازی هلیکوپترهای ایران[۲خط]
تلفن ۳۷۵۸۲۵۳۷
آدرس بلوار عبدالمطلب آخریاس

زائرسرای جهادکشاورزی

نام زائرسرا جهادکشاورزی
تلفن ۳۶۶۲۱۵۵۶
آدرس بلوار امامیه ۷مج ساجدی زائرسرای چها

زائرسرای جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی

نام زائرسرا جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی
تلفن ۳۶۶۳۷۵۴۴
آدرس بلوار حجاب

زائرسرای جهادکشاورزی استان آذربایجان غربی

نام زائرسرا جهادکشاورزی استان آذربایجان غربی
تلفن ۳۶۶۲۸۱۶۰
آدرس امامیه

زائرسرای جهادکشاورزی استان چهارمحال بختیاری

نام زائرسرا جهادکشاورزی استان چهارمحال بختیاری
تلفن ۳۶۶۳۶۶۰۸
آدرس بلوار حجاب

زائرسرای بانک ملی مرکزرفاهی

نام زائرسرا بانک ملی مرکزرفاهی
تلفن ۳۵۰۱۵۵۵۸
آدرس حاشیه بلوار وکیل ابادمقابل شهرک شهربانی

زائرسرای بانک ملی مرکزرفاهی

نام زائرسرا بانک ملی مرکزرفاهی
تلفن ۳۵۰۱۵۵۵۷
آدرس حاشیه بلوار وکیل ابادمقابل شهرک شهربانی

زائرسرای بانک ملی مرکزرفاهی

نام زائرسرا بانک ملی مرکزرفاهی
تلفن ۳۵۰۱۵۵۵۶
آدرس حاشیه بلوار وکیل ابادمقابل شهرک شهربانی

زائرسرای برنامه وبودجه

نام زائرسرا برنامه وبودجه
تلفن ۳۶۶۷۱۱۰۰
آدرس قاسم آبادبل اندیشه ۱۹

زائرسرای بانک ملی

نام زائرسرا بانک ملی
تلفن
آدرس بلوار وکیل آبادمقابل شهرک ش

زائرسرای بانک صنعت ومعدن

نام زائرسرا بانک صنعت ومعدن
تلفن ۳۷۲۶۹۸۲۶
آدرس بلوار قرنی خیابان سوزنچی

زائرسرای اوقاف

نام زائرسرا اوقاف
تلفن ۳۳۴۴۶۷۷۰
آدرس نبش شیرودی ۵

زائرسرای اموراتباع ومهاجرین خارجی استان

نام زائرسرا اموراتباع ومهاجرین خارجی استان
تلفن
آدرس میدان صاحب الزمان

زائرسرای اوقاف

نام زائرسرا اوقاف
تلفن ۳۳۴۴۶۷۷۵
آدرس نبش شیرودی ۵

زائرسرای احمدبن موسی سپاه فجراستان فارس

نام زائرسرا احمدبن موسی سپاه فجراستان فارس
تلفن ۳۸۵۵۳۶۰۳
آدرس عنصری غربی ۹جنب یگان امدا

زائرسرای اوقاف

نام زائرسرا اوقاف
تلفن ۳۳۴۴۶۷۷۴
آدرس نبش شیرودی ۵

زائرسرای احمدبن موسی سپاه فجراستان فارس

نام زائرسرا احمدبن موسی سپاه فجراستان فارس
تلفن ۳۸۵۵۳۶۰۲
آدرس عنصری غربی ۹جنب یگان امدا

زائرسرای اوقاف

نام زائرسرا اوقاف
تلفن ۳۳۴۴۶۷۷۳
آدرس نبش شیرودی ۵

زائرسرای احمدبن موسی سپاه فجراستان فارس

نام زائرسرا احمدبن موسی سپاه فجراستان فارس
تلفن ۳۸۵۵۳۶۰۱
آدرس عنصری غربی ۹جنب یگان امدا

زائرسرای اوقاف

نام زائرسرا اوقاف
تلفن ۳۳۴۴۶۷۷۲
آدرس نبش شیرودی ۵

زائرسرای ارتش مهمان سرای جوادالائمه

نام زائرسرا ارتش مهمان سرای جوادالائمه
تلفن ۳۸۴۷۳۰۳۸
آدرس بلوار نامجوسرکابل اختصاصی لشگر۷۷

زائرسرای اوقاف

نام زائرسرا اوقاف
تلفن ۳۳۴۴۶۷۷۱
آدرس نبش شیرودی ۵

زائرسرای امام باقروامام صادق [ع ] زائرسرا

نام زائرسرا امام باقروامام صادق [ع ] زائرسرا
تلفن ۳۲۲۴۰۶۹۱
آدرس آزادی

زائرسرای امام باقروامام صادق [ع ] زائرسرا

نام زائرسرا امام باقروامام صادق [ع ] زائرسرا
تلفن ۳۲۲۴۰۶۹۰
آدرس آزادی

زائرسرای امام باقروامام صادق [ع ] زائرسرا

نام زائرسرا امام باقروامام صادق [ع ] زائرسرا
تلفن ۳۲۲۴۰۶۹۲
آدرس آزادی

زائرسرای امام هادی

نام زائرسرا امام هادی
تلفن ۳۸۱۱۲۰۸۵
آدرس امام رضا۴۳زائرسرای امام هادی پ۹

زائرسرای آموزش وپرورش منطقه ۳ تهران مرکزفرهنگی

نام زائرسرا آموزش وپرورش منطقه ۳ تهران مرکزفرهنگی
تلفن ۳۸۵۱۱۵۰۸
آدرس امام رضاک باقریه